تعویض آگهی: تنها روش برای شکست دادن کوری بنر!

در نهایت آگهی شما افت خواهد کرد.... نگران نباشید!!این یک امر طبیعی است و به دلیل پدیده ای به نام کوری بنر رخ میدهد. کوری بنر: (هنگامی که به دلیل مشاهده ی زیاد بنر ، دیدگاه شما با آن وفق داده شده است)

28 فروردین 1395
آمار نشان میدهد که این موضوع معمولا پس از اینکه فرد بنر را بیش از 4 بار میبیند رخ میدهد. پس برای شکست کوری بنر چه کاری باید انجام داد؟
" آن را تغییر دهید"
هنگامی که نتایج شما کاهش پیدا میکند ، تبلیغ خود را تغییر دهید. یک راه متفاوت و یا دیدگاه متفاوت را امتحان کنید ، اگر آگهی شما قبلا در این سایت واضح نبوده ، حالا از آگهی واضح و برجسته است استفاده کنید. فقط به خاطراینکه نتایج افت می کنند به این معنا نیست که وقت این شده که جمع کنیم و به خانه برویم.
بیشتر آگهی ها باید حداقل 7 بار معرض دید یک شرکت قرار بگیرند تا انها تصمیم به خرید محصولاتشان کنند. (شرکت اطلس مایکروسافت به این موضوع پی برد که در 90 روز کاری....مشتریان به طور میانگین 18 بنر می بینند) بنابراین شما باید به طور مداوم فعال باشید ، به جای حذف کردن بنر، آن را با یک بنر جدید عوض کنید . به همین دلیل است که آی بنر معمولا توصیه میکند که با 5 بنر یا بیشتر شروع کنید.  
اشتراک